Mapiraj.ba - Pretraži izvještaje

Platforma Mediji za ljudska prava- Mapiraj.ba nudi mogućnost za sistemsko praćenje i javno prezentovanje slučajeva kršenja ljudskih prava novinara i svih drugih građana, a posebno ranjivih i marginaliziranih grupa. Po prvi put u BiH ova platforma omogućava monitoring kršenja ljudskih prava u BiH, njihovu javnu prezentaciju i praćenje djelovanja državnih i drugih institucija u zaštiti osoba čija su prava ugrožena.Slobodna pretraga